DAP
LAT  
  ENG  

Rekvizīti

Dabas aizsardzības pārvalde
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”
Projekts Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā”
Reģ.Nr.: LV90009099027
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150
Valsts kases kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV78TREL221065011400B
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris