DAP
LAT  
  ENG  

Jaunumi


2015-11-24
Interesenti aicināti piedalīties seminārā par aktualitātēm dabas aizsardzības plānu izstrādē
Dabas aizsardzības pārvaldes kopā ar VARAM aicina uz semināru par aktualitātēm dabas aizsardzības plānu izstrādē.

2015-09-30
Notiks uzraudzības grupu sanāksmes
Rudenī notiks dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupu sanāksmes, kas izskatīs sagatavotās plānu pirmās redakcijas

2015-09-28
Meža mājā satiekas ainavu un dabas aizsardzības plānošanas speciālisti
Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru birojā 2015. gada 18. septembrī bija pulcējušies dabas aizsardzības un ainavu plānošanas nozaru profesionāļi, lai apspriestu jautājumu, kā labāk plānot ainavas, izstrādājot dabas aizsardzības plānu.

2015-09-26
Notikusi noslēdzošā pieredzes apmaiņas vizīte ar Norvēģijas ekspertiem
Abavas senlejā 17.-18. septembrī notikusi noslēdzošā pieredzes apmaiņas vizīte ar Norvēģijas ekspertiem

2015-09-08
Uzsākta koncepcijas un vadlīniju izstrāde
Lai rastu juridiski pamatotus risinājumus dabas aizsardzības plānu prasību integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos, uzsākta koncepcijas un vadlīniju izstrāde

2015-08-06
Aicinām piedalīties aptaujā!
Dabas aizsardzības plānu izstrādātāji aicina piedalīties aptaujā aizsargājamo ainavu apvidu "Augšzeme", "Veclaicene" un "Vecpiebalga" zemju īpašniekus

2015-07-31
Top dabas aizsardzības plānu pirmās redakcijas
2015. gadā ir aizvadītas pirmās Uzraudzības grupu sanāksmes visu 15 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādē, un šobrīd top plānu pirmās redakcijas.

2015-07-27
Izsludināts jauns iepirkums Koncepcijas un vadlīniju izstrādei
VARAM izsludina iepirkumu Koncepcijas un vadlīniju izstrādei.

2015-07-24
Notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes pirmā uzraudzības grupas sanāksme dabas liegumam "Zvārde"
Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksmē.

2015-07-21
Noticis seminārs-diskusija “Aktualitātes bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzībā un apsaimniekošanā”
Vasaras vidū, š.g. 16. jūlijā dabas liegumā “Korneti” notika seminārs – diskusija par bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzību un apsaimniekošanas aktualitātēm. Seminārs tika organizēts pēc vietējo zālāju apsaimniekotāju lūguma.

2015-07-20
Notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes pirmā uzraudzības grupas sanāksme dabas liegumam "Ukru gārša"
Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksmē.

2015-07-19
Notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes pirmā uzraudzības grupas sanāksme dabas liegumam "Jaunanna"
Notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes pirmā uzraudzības grupas sanāksme dabas liegumam "Jaunanna".

2015-07-19
Notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes pirmā uzraudzības grupas sanāksme aizsargājamo ainavu apvidum "Veclaicene"
Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksmē.

2015-07-07
Notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes pirmā uzraudzības grupas sanāksme dabas parkam "Bernāti"
Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksmē.

2015-07-07
Notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes pirmā uzraudzības grupas sanāksme dabas liegumam "Ziemupe"
Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksmē.

2015-07-07
Seminārs "Aktualitātes bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzībā un apsaimniekošanā"
2015. gada 16. jūlijā Kornetos, Veclaicenes pagastā norisināsies seminārs - diskusija "Aktualitātes bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzībā un apsaimniekošanā".

2015-06-15
Noticis ceturtais pieredzes apmaiņas seminārs ar Norvēģijas pārstāvjiem
Projekta darbinieki un vides inspektori piedalās pieredzes apmaiņas braucienā Norvēģijā, Tronheimā un Rundes reģionā.

2015-06-12
Notiks uzraudzības grupu pirmās sanāksmes Abavas senlejā
16. un 18. jūnijā visus interesentus aicinām uz dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupu sanāksmēm dabas parkam “Abavas senleja”, dabas liegumiem “Maņģenes meži”, “Nagļu un Ansiņu purvs”, “Druviņu tīrelis” un “Pluču tīrelis”.

2015-05-05
Ar sanāksmēm Zemgalē un Kurzemē noslēdzies dabas aizsardzības plānu uzsākšanas sanāksmju cikls
Notikušas dabas aizsardzības plānu uzsākšanas sanāksmes Bukaišos, Striķos, Nīcā un Ziemupē, uzsākot plānu izstrādi dabas liegumiem "Ukru gārša", "Zvārde", "Ziemupe" un dabas parkam "Bernāti"

2015-04-10
Sabiedrība iesaistās piecu dabas aizsardzības plānu izstrādē Abavas ielejā
Notikušas dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas sanāksmes Kandavā, Rendā un Zlēkās

2015-03-20
Notiks dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas sanāksmes dabas parkam „Bernāti” un dabas liegumiem „Ziemupe”, „Zvārde” un „Ukru gārša”
Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas sanāksmēs.

2015-03-19
Notiks dabas lieguma „Jaunanna” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme
Sanāksmes notiks 2015. gada 22. aprīlī Jaunannas pagasta pārvaldē.

2015-03-19
Notiks aizsargājamo ainavu apvidus „Veclaicene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme
Sanāksmes notiks 2015. gada 22. aprīlī Veclaicenes tautas namā.

2015-03-13
Notiks dabas aizsardzības plāna uzsākšanas sanāksmes dabas parkam "Abavas senleja" un dabas liegumiem „Druviņu tīrelis”, „Pluču tīrelis”, „Nagļu un Ansiņu purvs” un „Maņģenes meži”
Sanāksmes notiks 2015. gada 1. un 2. aprīlī Kandavas, Kuldīgas un Ventspils novados.

2015-03-02
Uzsākta dabas aizsardzības plānu izstrāde visām 15 projektā paredzētajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Uzsākta visu 15 teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde.

2015-02-23
Notiks aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme
Sanāksme notiks 26.02.2015. plkst. 11:00 Vecpiebalgas novada domē, Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas novadā.

2015-02-23
Notiks dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme
Sanāksme notiks 25.02.2015. plkst. 15:00 Pilskalnes pagasta pārvaldē, Parka ielā 3, Pilskalnē, Ilūkstes novadā

2015-02-23
Notiks aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme
Sanāksme notiks 25.02.2015. plkst. 11:00 Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī (sēžu zālē 2. stāvā)

2015-01-27
Uzraudzības grupas sanāksme DL "Ances purvi un meži"
2. februārī notiks uzraudzības grupas sanāksme DL "Ances purvi un meži".

2014-12-30
Notikusi sanāksme par dabas aizsardzības plānu izstrādes un ieviešanas uzlabošanai veicamo pasākumu koordinēšanu
Sanāksmē diskutēts par dabas aizsardzības plānu izstrādes un ieviešanas uzlabošanai veicamo pasākumu koordinēšanu.

2014-12-22
Notikusi koncepcijas 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana
Koncepcijas izstrādātāji iepazīstina ar problēmām un izstrādātajiem to risinājumu variantiem plānu integrācijas jomā.

2014-12-08
Notikušas dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas informatīvās sanāksmes un izveidotas plānu izstrādes uzraudzības grupas
Novembra beigās notikušas 4 dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas informatīvās sanāksmes.

2014-12-03
Projekta darbinieku otrā pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā
Projekta darbinieki piedalās plānošanas pieredzes apmaiņas semināros Norvēģijā.

2014-11-22
Koncepcijas izstrāde un pilnveidošana
Aicinām piedalīties Koncepcijas dabas aizsardzības plānu prasību integrēšanai teritorijas plānošanas dokumentos apspriešanā.

2014-11-05
Projekta ekspertes tiekas ar Kurzemes reģionālās administrācijas direktori
Tikšanās Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālajā administrācijā par projektā paredzēto dabas aizsardzības plānu izstrādes uzdevumiem Kurzemes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

2014-11-05
Tikšanās Talsu pašvaldībā par dabas parka „Abavas senleja” paredzētā dabas aizsardzības plāna izstrādes uzdevumiem
Tikšanās Talsu pašvaldībā par dabas parka „Abavas senleja” paredzētā dabas aizsardzības plāna izstrādes uzdevumiem.

2014-11-03
Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu aizsargājamo ainavu apvidum „Vecpiebalga"
Notiks informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu aizsargājamo ainavu apvidum „Vecpiebalga".

2014-10-31
Dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšana
Notiks informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu dabas liegumam „Pilskalnes Siguldiņa".

2014-10-31
Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšana Aizsargājamo ainavu apvidum "Augšzeme"
Notiks informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu aizsargājamo ainavu apvidum „Augšzeme”.

2014-10-29
Dabas lieguma „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšana
Dabas lieguma „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšana.

2014-10-27
Pārgājiens Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū
Oktobra sākumā notika pārgājiens aizsargājamo ainavu apvidū Veclaicene.

2014-10-22
Dabas aizsardzības plāni – palīgi teritoriju apsaimniekošanai un uzturēšanai
Ar Norvēģijas finanšu instrumenta* atbalstu tiks izstrādāti 15 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plāni.

2014-10-16
Sinerģijas seminārs Rēzeknē
Notiek pieredzes apmaiņa starp Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektiem.

2014-10-14
Apgūst aktualitātes ainavu pārvaldībā un plānošanā, ieviešot Eiropas ainavu konvenciju
Projekta eksperte K. Viciņa apgūst aktualitātes ainavu pārvaldībā un plānošanā, ieviešot Eiropas ainavu konvenciju.

2014-09-22
Semināra "Dabas aizsardzības plāns - atīstības plānošanai" apkopojums
Apkopojums par diskusijām darba grupās seminārā „Dabas aizsardzības plāns – attīstības plānošanai”, kas notika 2014.gada 18.septembrī.

2014-09-11
Tikšanās Vecpiebalgas pašvaldībā par dabas aizsardzības plānu izstrādes uzdevumiem ainavu aizsargājamam apvidum „Vecpiebalga”
Š.g. 10.septembrī notika Dabas aizsardzības pārvaldes un projekta „Integrētie plānojumi” darbinieku tikšanās ar Vecpiebalgas novada domes vadību.

2014-09-11
Dabas aizsardzības pārvalde gatavojas iesaistīties Vecpiebalgas ainavu plānošanā
Projekta eksperti iepazīstas ar dažādiem viedokļiem par Vecpiebalgas ainavu vērtībām, par to saglabāšanas un attīstības nākotnes tendencēm saistībā ar drīzumā uzsākamo dabas aizsardzības plāna aizsargājamo ainavu apvidum „Vecpiebalga” izstrādi.

2014-09-10
Koncepcijas izstrāde īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu prasību integrēšanai vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos
Notiek darbs pie Koncepcijas izstrādes.

2014-09-04
Interesenti aicināti piedalīties seminārā „Dabas aizsardzības plāns – attīstības plānošanai”
Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz semināru par dabas aizsardzības plānu izstrādes procesa aktualitāti un praktiskiem piemēriem.

2014-09-02
Tikšanās Ilūkstes novada domē
Projekta eksperti tiekas ar Ilūkstes novada domi.

2014-09-02
Notikusi tikšanās ar Daugavpils novada domes pārstāvjiem
Notikusi tikšanās ar Daugavpils novada domes pārstāvjiem.

2014-08-14
Sekmēs aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu integrāciju teritoriju plānojumā
Sekmēs aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu integrāciju teritoriju plānojumā.

2014-08-08
Turpinās tikšanās ar vietējām pašvaldībām
Turpinās iepazīšanās ar projekta „Integrētie plānojumi” teritorijām, tiekoties ar vietējo pašvaldību speciālistiem, pārrunājot dabas aizsardzības plānu izstrādes procesu un to iespējamo integrāciju teritorijas plānojumā.

2014-07-16
Norit tikšanās ar vietējām pašvaldībām
Turpinās sarunas ar vietējo pašvaldību speciālistiem, pārrunājot dabas aizsardzības plānu izstrādes procesu un to iespējamo integrāciju teritorijas plānojumā.

2014-07-11
Ekspertu tikšanās ar pašvaldībām
Notikušas ekspertu un vietējo pašvaldību pārstāvju tikšanās.

2014-07-03
Dabas aizsardzības pārvalde noslēdz līgumu ar Koncepcijas un metodikas izstrādātājiem
Tiek noslēgts līgums „Koncepcijas un metodikas izstrāde īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu prasību integrēšanai vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos”.

2014-06-16
Notiek Projekta vietējā līmeņa Uzraudzības grupas sanāksme
12. jūnijā Dabas aizsardzības pārvaldē notiek Norvēģijas finanšu instrumenta programmas Projekta "Integrētie plānojumi" uzraudzības grupa

2014-05-19
Projekta darbinieki piedalās pieredzes apmaiņas seminārā Norvēģijā
Projekta darbinieki piedalās pieredzes apmaiņas seminārā Norvēģijā

2014-03-17
Sadarbības veidošana ar Latvijas pašvaldību savienību
Norvēģijas finanšu instrumenta programmas* Projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 ietvaros uzsākta sadarbība ar Latvijas pašvaldību savienību.

2014-03-05
Teritoriju plānojumos veicinās dabas aizsardzības plānu integrāciju
Dabas aizsardzības pārvade uzsākusi Norvēģijas finanšu instrumenta programmas projekta „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” realizāciju.

2014-02-27
Projekta „Integrētie plānojumi" pirmā uzraudzības grupas sanāksme
2014.gada 14.februārī Dabas aizsardzības pārvalde organizēja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas līdzfinansētā projekta „Integrētie plānojumi

2014-02-21
Norvēģijas finanšu instrumenta programmas projekta „Integrētie plānojumi" pirmais pieredzes apmaiņas seminārs
Noticis pirmais pieredzes apmaiņas seminārs par Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu integrāciju teritoriju attīstības plānojumos.

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris