DAP
LAT  
  ENG  

Jaunumi


2016-04-27
Tikšanās ar 15 pašvaldībām par dabas aizsardzības plānu prasību integrēšanu teritorijas attīstības plānošanas dokumentos
2016. gada I ceturksnī notikušas 15 tikšanās ar projektā iesaistītajām pašvaldībām par dabas aizsardzības plānu (turpmāk – Plānu) prasību integrēšanu teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.
 
Ir noslēgušās Plānu sabiedriskās apspriešanas, kā arī izstrādes procesā Plāni tika iesniegti vietējās pašvaldībās atzinuma saņemšanai, tālāk Plāni tika iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā apstiprināšanai, un šobrīd 14 Plāni ir apstiprināti ar Ministra parakstu, viens plāns dabas parkam „Abavas senleja” vēl ir izstrādes procesā.
 
Lai gūtu pārliecību par pašvaldības vēlmi nākotnē ņemt vērā Plānos ietvertos priekšlikumus teritorijas plānojumam, Dabas aizsardzības pārvalde lūdza konkrētās pašvaldības izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi par Plānu integrēšanu, tiklīdz tiks veikti teritorijas plānojuma grozījumi.
 
Laika posmā no 2016. gada janvāra līdz aprīlim Dabas aizsardzības pārvaldes vadība un projekta „Integrētie plānojumi” ekspertes tikās ar pašvaldībām, lai meklētu labākos risinājumus un diskutētu par turpmāko sadarbību.
Dabas aizsardzības pārvaldes vadība un projekta komanda pateicas pašvaldībām par aktīvu un izprotošu sadarbību, izstrādājot dabas aizsardzības plānus konkrētajās teritorijās.
 Pārskats par tikšanās sanāksmēm ar pašvaldībām:
 
1.    ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Apes novada pašvaldībai par aktīvu un izprotošu sadarbību, izstrādājot aizsargājamo ainavu apvidum “Veclaicene” dabas aizsardzības plānu (turpmāk – Plāns).
Ar šo informējam, ka Plāns ir iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) apstiprināšanai. Kā jau zināms, Plānā ir ietverta nodaļa “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Apes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atbalstošu atzinumu par Plānu.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plāna integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Apes novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plāna integrācijas iespējas Apes novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Dainu Bojāri, tālr. 29452407, e-pasts: daina.bojare@daba.gov.lv
Tikšanās ar Apes novada pašvaldību notikusi 21.01.2016. Apes novada pašvaldībā.
 
2.    ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Alūksnes novada pašvaldībai par aktīvu un izprotošu sadarbību, izstrādājot aizsargājamo ainavu apvidum “Veclaicene” un dabas liegumam „Jaunanna” dabas aizsardzības plānus (turpmāk – Plāni).
Ar šo informējam, ka Plāni ir iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) apstiprināšanai. Kā jau zināms, Plānos ir ietvertas nodaļas “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Alūksnes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atbalstošus atzinumus par Plāniem.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plānu integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plānu integrācijas iespējas Alūksnes novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Dainu Bojāri, tālr. 29452407, e-pasts: daina.bojare@daba.gov.lv
Tikšanās ar Alūksnes novada pašvaldību notikusi 21.01.2016. Alūksnes novada pašvaldībā.
 
3.    ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Kuldīgas novada pašvaldībai par aktīvu un izprotošu sadarbību, izstrādājot dabas liegumam “Maņģenes meži” un dabas parkam „Abavas senleja” dabas aizsardzības plānus (turpmāk – Plāni).
Kā jau zināms, Plānos ir ietverta nodaļa “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Kuldīgas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atbalstošus atzinumus par Plāniem.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plāna integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plāna integrācijas iespējas Kuldīgas novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Kristīni Vilciņu, e-pasts: kristine.vilcina@daba.gov.lv
Tikšanās ar Kuldīgas novada pašvaldību notikušas 03.02.2016. un 21.04.2016. Kuldīgas novada pašvaldībā un Kuldīgas attīstības aģentūrā.
 
4.    ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Brocēnu novada pašvaldībai par aktīvu un izprotošu sadarbību, izstrādājot dabas liegumam “Zvārde” dabas aizsardzības plānu (turpmāk – Plāns).
Ar šo informējam, ka Plāns ir iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) apstiprināšanai. Kā jau zināms, Plānā ir ietverta nodaļa “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Brocēnu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atbalstošu atzinumu par Plānu.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plāna integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Brocēnu novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plāna integrācijas iespējas Brocēnu novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Kristīni Vilciņu, e-pasts: kristine.vilcina@daba.gov.lv
Tikšanās ar Brocēnu novada pašvaldību notikusi 18.02.2016. Saldus novada pašvaldībā.
 
5.    ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Saldus novada pašvaldībai par aktīvu un izprotošu sadarbību, izstrādājot dabas liegumam “Zvārde” dabas aizsardzības plānu (turpmāk – Plāns).
Ar šo informējam, ka Plāns ir iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) apstiprināšanai. Kā jau zināms, Plānā ir ietverta nodaļa “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Saldus novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atbalstošu atzinumu par Plānu.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plāna integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Saldus novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plāna integrācijas iespējas Saldus novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Kristīni Vilciņu, e-pasts: kristine.vilcina@daba.gov.lv
Tikšanās ar Saldus novada pašvaldību notikusi 18.02.2016. Saldus novada pašvaldībā.
 
6.    ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Tērvetes novada pašvaldībai par aktīvu un izprotošu sadarbību, izstrādājot dabas liegumam “Ukru gārša” dabas aizsardzības plānu (turpmāk – Plāns).
Ar šo informējam, ka Plāns ir iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) apstiprināšanai. Kā jau zināms, Plānā ir ietverta nodaļa “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Tērvetes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atbalstošu atzinumu par Plānu.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plāna integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Tērvetes novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plāna integrācijas iespējas Tērvetes novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Kristīni Vilciņu, e-pasts: kristine.vilcina@daba.gov.lv
Tikšanās ar Tērvetes novada pašvaldību notikusi 18.02.2016. Bukaišu tautas namā.
 
7.    ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Auces novada pašvaldībai par aktīvu un izprotošu sadarbību, izstrādājot dabas liegumam “Ukru gārša” dabas aizsardzības plānu (turpmāk – Plāns).
Ar šo informējam, ka Plāns ir iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) apstiprināšanai. Kā jau zināms, Plānā ir ietverta nodaļa “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Auces novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atbalstošu atzinumu par Plānu.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plāna integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Auces novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plāna integrācijas iespējas Auces novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Kristīni Vilciņu, e-pasts: kristine.vilcina@daba.gov.lv
Tikšanās ar Auces novada pašvaldību notikusi 18.02.2016. Bukaišu tautas namā.
 
8.    ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Talsu novada pašvaldībai par aktīvu un izprotošu sadarbību, izstrādājot dabas parkam “Abavas senleja” dabas aizsardzības plānu (turpmāk – Plāns).
Plāns vēl nav iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) apstiprināšanai. Bet, kā jau zināms, Plānā ir ietverta nodaļa “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atbalstošu atzinumu par Plānu.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plāna integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Talsu novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plāna integrācijas iespējas Talsu novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Kristīni Vilciņu, e-pasts: kristine.vilcina@daba.gov.lv
Tikšanās ar Talsu novada pašvaldību notikušas 24.03.2016. un 18.04.2016. Talsu novada pašvaldībā.
 
9.    ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Kandavas novada pašvaldībai par aktīvu un izprotošu sadarbību, izstrādājot dabas parkam “Abavas senleja” dabas aizsardzības plānu (turpmāk – Plāns).
Plāns vēl nav iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) apstiprināšanai. Bet, kā jau zināms, Plānā ir ietverta nodaļa “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Kandavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atzinumu par Plānu.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plāna integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Kandavas novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plāna integrācijas iespējas Kandavas novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Kristīni Vilciņu, e-pasts: kristine.vilcina@daba.gov.lv
Tikšanās ar Kandavas novada pašvaldību notikušas 31.03.2016. un 20.04.2016. Kandavas novada pašvaldībā.
 
10. ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Ventspils novada pašvaldībai par aktīvu un izprotošu sadarbību, izstrādājot dabas parkam “Abavas senleja” un dabas liegumiem „Druviņu tīrelis”, „Pluču tīrelis”, „Nagļu un Ansiņu purvs” un „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plānus (turpmāk – Plāni).
Kā jau zināms, Plānos ir ietverta nodaļa “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Ventspils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atbalstošu atzinumus par Plāniem.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plāna integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plāna integrācijas iespējas Ventspils novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Kristīni Vilciņu, e-pasts: kristine.vilcina@daba.gov.lv
Tikšanās ar Ventspils novada pašvaldību notikusi 13.04.2016. Ventspils novada pašvaldībā.
 
11. ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Nīcas novada pašvaldībai par aktīvu un izprotošu sadarbību, izstrādājot dabas parkam “Bernāti” dabas aizsardzības plānu (turpmāk – Plāns).
Ar šo informējam, ka Plāns ir iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) apstiprināšanai. Kā jau zināms, Plānā ir ietverta nodaļa “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Nīcas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atbalstošu atzinumu par Plānu.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plāna integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Nīcas novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plāna integrācijas iespējas Nīcas novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Kristīni Vilciņu, e-pasts: kristine.vilcina@daba.gov.lv
Tikšanās ar Nīcas novada pašvaldību notikusi 30.03.2016. Nīcas novada pašvaldībā.
 
12. ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Pāvilostas novada pašvaldībai par aktīvu un izprotošu sadarbību, izstrādājot dabas liegumam “Ziemupe” dabas aizsardzības plānu (turpmāk – Plāns).
Ar šo informējam, ka Plāns ir iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) apstiprināšanai. Kā jau zināms, Plānā ir ietverta nodaļa “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Pāvilostas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atbalstošu atzinumu par Plānu.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plāna integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Pāvilostas novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plāna integrācijas iespējas Pāvilostas novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Kristīni Vilciņu, e-pasts: kristine.vilcina@daba.gov.lv
Tikšanās ar Pāvilostas novada pašvaldību notikusi 21.04.2016. Pāvilostas novada pašvaldībā.
 
13. ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Vecpiebalgas novada pašvaldībai par aktīvu sadarbību, izstrādājot aizsargājamo ainavu apvidum “Vecpiebalga” dabas aizsardzības plānu (turpmāk – Plāns).
Ar šo informējam, ka Plāns ir iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) apstiprināšanai. Kā jau zināms, Plānā ir ietverta nodaļa “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Vecpiebalgas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atbalstošu atzinumu par Plānu.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plāna integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plāna integrācijas iespējas Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Dainu Bojāri, e-pasts: daina.bojare@daba.gov.lv
Tikšanās ar Pāvilostas novada pašvaldību notikusi 26.04.2016. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
 
14. ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Daugavpils novada pašvaldībai par aktīvu sadarbību, izstrādājot aizsargājamo ainavu apvidum “Augšzeme” dabas aizsardzības plānu (turpmāk – Plāns).
Ar šo informējam, ka Plāns ir iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) apstiprināšanai. Kā jau zināms, Plānā ir ietverta nodaļa “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Daugavpils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atbalstošu atzinumu par Plānu.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plāna integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Daugavpils novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plāna integrācijas iespējas Daugavpils novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Dainu Bojāri, e-pasts: daina.bojare@daba.gov.lv
Tikšanās ar Daugavpils novada pašvaldību notikusi 07.03.2016. Daugavpils novada pašvaldībā.
 
15. ziņojums
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas Ilūkstes novada pašvaldībai par aktīvu sadarbību, izstrādājot aizsargājamo ainavu apvidum “Augšzeme”  un dabas liegumam „Pilskalnes Siguldiņa” dabas aizsardzības plānus (turpmāk – Plāni).
Ar šo informējam, ka Plāni ir iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) apstiprināšanai. Kā jau zināms, Plānā ir ietverta nodaļa “Priekšlikumi teritorijas plānojumam”, ko Ilūkstes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) jau ir izvērtējusi, sagatavojot atbalstošus atzinumus par Plāniem.
Tomēr, lai gūtu pārliecību par Pašvaldības vēlmi tos ņemt vērā nākotnē, Dabas aizsardzības pārvalde lūdz Jūs izskatīt jautājumu un sniegt konceptuālu atbildi līdz š.g. 28.aprīlim par Plānu integrēšanu, tiklīdz tiks veikti Ilūkstes novada teritorijas plānojuma grozījumi.
Lai pārrunātu Plānu integrācijas iespējas Ilūkstes novada teritorijas plānojumā un sniegtu papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” dabas aizsardzības plānošanas un uzraudzības eksperti Dainu Bojāri, e-pasts: daina.bojare@daba.gov.lv
Tikšanās ar Ilūkstes novada pašvaldību notikusi 07.03.2016. Daugavpils novada pašvaldībā.
 
Signe Millere
 
Projekta „Integrētie plānojumi” vadītāja
 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris