DAP
LAT  
  ENG  

Jaunumi


2016-04-25
Sagatavota koncepcija un vadlīnijas par plānu integrēšanu
SIA  Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju  "COBALT" pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma ir sagatavojuši koncepciju un vadlīnijas par dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānošanas dokumentu sasaistes uzlabošanu.

Koncepcija un vadlīnijas ir apspriestas piecos reģionālajos semināros Talsos, Liepājā, Daugavpilī, Alūksnē un Rīgā. Paldies visiem semināru dalībniekiem par komentāriem, ierosinājumiem un priekšlikumiem, tie ir izvērtēti un iekļauti koncepcijas un vadlīniju gala redakcijā!

Dokumenti ir pieejami šeit:
 
Koncepcija īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu integrēšanas iespējām pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (*.pdf 1,26 MB)
 
Conceptual solutions for the process improvement of nature management plans and their interaction with the local spatial planning documents (*.pdf 224 KB)
 
Vadlīnijas dabas aizsardzības plānošanas procesa pilnveidošanai un sasaistei ar pašvaldību teritorijas attīstības plānošanu ( *.pdf 940 KB)
 
Guidelines for the process improvement of nature management plans and their interaction with the local spatial planning documents (*.pdf 276 KB)
 
Prezentācija "Juridiski pamatotu konceptuālu risinājumu un vadlīniju dabas aizsardzības plānošanas procesa pilnveidošanai un sasaistei ar pašvaldību teritorijas attīstības plānošanu izstrāde" (*.pdf 1,42 MB)


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris