DAP
LAT  
  ENG  

Jaunumi


2016-03-17
Aicinām piedalīties dabas lieguma “Ziemupe” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē!
Šī gada 29. martā plkst. 15.30 Vērgales tautas namā notiks dabas lieguma “Ziemupe” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
 
Aicināti visi interesenti!
 
Ar plāna tekstu var iepazīties:
1)    Ziemupes un Pāvilostas bibliotēkā;
2)    Pāvilostas novada mājas lapā www.pavilosta.lv;
3)    Latvijas Dabas fonda mājas lapā www.ldf.lv;

Vai lejupielādējams šeit:

https://www.dropbox.com/sh/99b8rgckbt20rjb/AABureu1yhNCDm4XfHiH_dxOa?dl=0
 
Plāna izstrādātājs pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma ir nodibinājums Latvijas Dabas fonds (Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, e-pasts: ldf@ldf.lv; tālr. 67830999). Priekšlikumus un ierosinājumus plāna izstrādātājam var iesniegt sanāksmes laikā, kā arī līdz 4. aprīlim sūtīt pa pastu vai uz e-pastu.
 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
 
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris