DAP
LAT  
  ENG  

Jaunumi


2015-12-11
Noticis projekta publicitātes seminārs "Kā padarīt dabas aizsardzības plānu juridiski saistošu?"
2015. gada 9. decembrī Rīgā aizvadīts seminārs, kurā prezentēti un diskutēti dabas aizsardzības plānu izstrādes aktuālie jautājumi un nākotnes perspektīvas. Seminārs pulcēja plašu dalībnieku pulku, kas pārstāvēja gan novadu pašvaldības un Latvijas Pašvaldību savienību, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Dabas aizsardzības pārvaldi, gan arī dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu izstrādātājus, vides nevalstiskās organizācijas, universitātes, sertificētos sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertus un citus interesentus.
 
Semināra programma šeit:
 
Semināra pirmā daļa bija veltīta nākotnes perspektīvām:
Signes Milleres prezentācija šeit:
Edgara Pastara prezentācija šeit:
Lūcijas Kursītes prezentācija šeit:
Ingunas Jekales prezentācija šeit:
 
Semināra otrajā daļā tika apskatīti dabas aizsardzības plānu izstrādes aktuālie jautājumi un problēmas:
Prezentācija par funkcionālā zonējuma veidošanas principiem šeit:
Prezentācija par priekšlikumiem pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem šeit:
 
Koncepcija īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu integrēšanas iespējām pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos šeit:


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris