DAP
LAT  
  ENG  

Dabas parks BERNĀTI

Informācija par dabas parku "Bernāti" atrodama šeit:
 
 
Pašvaldības teritorijas plānošanas dokumenti, kuros saskaņā ar projekta mērķi integrējams izstrādājamais dabas aizsardzības plāns: Nīcas novads
 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta* ietvaros 2015.gada februārī ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas parkam „Bernāti”.
Dabas aizsardzības plānu izstrādā nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” (Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011, http://www.ldf.lv), kontaktpersona: Baiba Strazdiņa, tālr. 67830999, plašāka informācija šeit:
 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme

2015. gada 29. aprīlī Nīcā, Nīcas novadā.
Informācija par sanāksmi Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā šeit:
 
 • Protokols dabas parka "Bernāti" dabas aizsardzības plāna uzsākšanas sanāksmei Nīcas novada domē 2015. gada 29. aprīlī (*.pdf 0,5 MB) šeit:
INFOGRAFIKA 

Prezentācijas:

 • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūra un plāna iespējamā integrācija pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos", Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvalde (*.pdf 1,0 MB), atrodama šeit:
 • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam «Bernāti»", Baiba Strazdiņa, Latvijas Dabas fonds (*.pdf 3,2 MB), atrodama šeit:

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa

Ir izveidota dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa, tās sastāvs šeit:
Izmaiņas uzraudzības grupas sastāvā šeit:
 
 
Uzraudzības grupas pirmā sanāksme notika 2015. gada 22. jūlijā plkst. 14.00 Nīcas tūrisma informācijas centrā, Nīcā, Nīcas novadā.
 • Sanāksmes protokols (*.pdf 488 KB) šeit:
 • Dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītājas Baibas Strazdiņas, Latvijas Dabas fonds, prezentācija (*.pdf 3,12 MB) šeit:
 • Jāņa Lapinska prezentācija par jūras krasta atkāpšanos Bernātos (*.pdf 1,5 MB) šeit:
 
Uzraudzības grupas otrā sanāksme notika 2015. gada 12. novembrī Nīcas tūrisma informācijas centrā, Nīcā, Nīcas novadā.
 • Sanāksmes protokols šeit:
 • Baibas Strazdiņas prezentācija šeit:
 
Uzraudzības grupas trešā sanāksme notika 2016. gada 25. februārī Nīcas tūrisma informācijas centrā, Nīcā, Nīcas novadā.
 • Sanāksmes protokols šeit:
 • Baibas Strazdiņas prezentācija šeit:
 
Uzraudzības grupas ceturtā sanāksme notika 2016. gada 10. martā Liepājas Reģionālajā vides pārvaldē, Liepājā.
 
Uzraudzības grupas piektā un noslēdzošā sanāksme notika 2016. gada 21. aprīlī Nīcas novada domē, Nīcā.
 
 

Sabiedriskā apspriešana


2016. gada 30. martā plkst. 17.30 Nīcas kultūras nama skatītāju zālē notika dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

 •  Pārskats par sabiedrisko apspriešanu šeit:
 
 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
 
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris