DAP
LAT  
  ENG  

Dabas parks ABAVAS SENLEJA

Informācija par dabas parku "Abavas senleja" un 2005. gadā izstrādātais dabas aizsardzības plāns atrodams šeit:
 
Pašvaldību teritorijas plānošanas dokumenti, kuros saskaņā ar projekta mērķi integrējams izstrādājamais dabas aizsardzības plāns: Kandavas novads, Kuldīgas novads, Talsu novads, Ventspils novads.
 
Abavas ieleja lejpus Rendas. Agnese Priedes foto
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta* ietvaros 2015.gada februārī ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plānu izstrādes dabas parkam „Abavas senleja”, dabas liegumiem „Druviņu tīrelis”, „Pluču tīrelis”, „Nagļu un Ansiņu purvs” un „Maņģenes meži”.
 
Dabas aizsardzības plānus izstrādā SIA „METRUM” (Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, tālr.678603011, www.metrum.lv), kontaktpersona: Ilze Circene, tālr.67860305. 


Dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas informatīvās sanāksmes

Sanāksmes notika 2015. gada 1. un 2. aprīlī Kandavā, Rendā un Zlēkās
 

Sanāksmju protokoli: 

 • Protokols dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāna uzsākšanas sanāksmei Kandavas novada domē 2015. gada 1. aprīlī (*.pdf 1,08 MB), atrodams šeit:
 • Protokols dabas parka "Abavas senleja" un dabas lieguma "Maņģenes meži' dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmei Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldē 2015. gada 2. aprīlī (*.pdf 1,12 MB), atrodams šeit:
 • Protokols dabas parka "Abavas senleja" un dabas liegumu "Nagļu un Ansiņu purvs", "Druviņu tīrelis" un "Pluču tīrelis" dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas sanāksmei Ventspils novada Zlēku pagasta pārvaldē 2015. gada 2. aprīlī (*.pdf 1,10 MB), atrodams šeit:

Prezentācijas un publikācijas:

 • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūra un plāna iespējamā integrācija pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos", Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvalde (*.pdf 830 KB), atrodama šeit:
 • Prezentācijas "Dabas parka «ABAVAS SENLEJA» dabas aizsardzības plāna uzsākšanas sanāksme" un  "Dabas parka «Abavas senleja» raksturojums un plānotie darbi sugu un biotopu izpētes jomā", Ilze Circene, Ilmārs Bodnieks, SIA  "Metrum" (*.pdf 2,54 MB), atrodama šeit:

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa

Ir izveidota dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa, tās sastāvs šeit:
 
 
2015.gada 18.jūnijā plkst.14.00 Sabiles kultūras namā notika dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes pirmā uzraudzības grupas sanāksme.  
 • Sanāksmes protokols (*.pdf 1,88 MB) šeit:
 • Aptaujas rezultāti par dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķi (*.pdf 128 KB) šeit:
 • Dabas parka "Abavas senleja" ainavu struktūrplāna izstrāde - koncepcija diskusijai (*.pdf 6,04 MB) šeit:
 
2015. gada 9. oktobrī Rendas pagasta pārvaldē notika dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes otrā uzraudzības grupas sanāksme.
 • Sanāksmes protokols (*.pdf 412 KB) šeit:
 • Ilmāra Bodnieka prezentācija (*.pdf 2,75 MB) šeit:
 
Trešā uzraudzības grupas sanāksme notika 2016. gada 26. janvārī plkst. 13:00 Sabiles kultūras namā (Ventspils ielā 14, Sabile, Talsu novads).
 
 
Ceturtā uzraudzības grupas sanāksme notika 2016. gada 19. februārī plkst. 13:00 Sabiles kultūras namā (Ventspils ielā 14, Sabile, Talsu novads).
 • Sanāksmes protokols šeit:
 • Individuālo noteikumu projekts ar sanāksmes dalībnieku komentāriem šeit:
 

Sabiedriskā apspriešana

Ar izstrādāto dabas aizsardzības plāna projektu līdz 2016.gada 23.martam iespējams iepazīties arī Kandavas novada domē, Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē, Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldē un Ventspils novada Zlēku pagasta pārvaldē.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
 • 2016.gada 17.martā 16.00 Kandavas kultūras nama Mazajā zālē (Lielā iela 28, Kandava), pirms sanāksmes, sākot no 14.00, būs iespēja saņemt konsultācijas no SIA "METRUM" un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem;
 • 2016.gada 18.martā 12.00 Sabiles kultūras namā (Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads), pirms sanāksmes, sākot no 11.00, būs iespēja saņemt konsultācijas no SIA "METRUM" un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem;
 • 2016.gada 18.martā 17.00 Rendas kultūras namā ("Vīgneri", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads), pirms sanāksmes, sākot no 16.00, būs iespēja saņemt konsultācijas no SIA "METRUM" un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem.
Aicinām Jūs piedalīties un izteikt savu viedokli par plāna projekta risinājumiem un rakstiski iesniegt priekšlikumus tā uzlabošanai līdz 2016.gada 23.martam, adresējot tos pa pastu plāna izstrādātājam SIA "METRUM", Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011 vai rakstot e-pastu teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv.

Pārskats par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu pieejams šeit:

 
Sanāksmju protokoli šeit:
 
 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
 
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.
 

Cita informācija:

Prezentācija  "Telpiskā plānošana Talsu novada attīstībai", Maruta Blūma, Talsu novada pašvaldība

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris