DAP
LAT  
  ENG  

Dabas liegums ZVĀRDE

Informācija par dabas liegumu "Zvārde"atrodama šeit:
 
Pašvaldības teritorijas plānošanas dokumenti, kuros saskaņā ar projekta mērķi integrējams izstrādājamais dabas aizsardzības plāns: Saldus novads, Brocēnu novads
 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta* ietvaros 2015.gada februārī ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam „Zvārde”.
Dabas aizsardzības plānu izstrādā nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” (Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011, http://www.ldf.lv), kontaktpersona: Baiba Strazdiņa, tālr. 67830999, plašāka informācija šeit:
 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme

2015. gada 24. aprīlī Striķos, Zvārdes pagastā, Saldus novadā.

 • Protokols dabas lieguma "Zvārde" dabas aizsardzības plāna uzsākšanas sanāksmei Zvārdes pagasta pārvaldē 2015. gada 24. aprīlī (*.pdf 0,5 MB), atrodams šeit:
INFOGRAFIKA

Prezentācijas:

 • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūra un plāna iespējamā integrācija pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos", Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvalde (*.pdf 1,0 MB), atrodama šeit:
 • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam «Zvārde»", Inese Gmizo-Lārmane, Valda Baroniņa, Latvijas Dabas fonds (*.pdf 1,62 MB), atrodama šeit:

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa

Ir izveidota dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa, tās sastāvs šeit:
 
Uzraudzības grupas pirmā sanāksme notika 2015. gada 28. jūlijā Zvārdes pagasta pārvaldē, Zvārdes pagastā, Saldus novadā.
Dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja Valda Baroniņa stāstīja par paveikto dabas vērtību izpētē un apsaimniekošanas plānošanā, ornitologs Aivars Petriņš iepazīstināja ar jaunākajiem datiem par putniem dabas lieguma teritorijā, prezentācija (*.pdf 5,94 MB) šeit:
Sanāksmes protokols (*.pdf 1,95 MB) šeit:
 
 
Uzraudzības grupas otrā sanāksme notika 2015. gada 8. oktobrī Zvārdes pagasta pārvaldē, Striķos, Zvārdes pagastā, Saldus novadā.
 • Sanāksmes protokols (* .pdf 290 KB) šeit:
 • Valdas Baroniņas prezentācija  (*.pdf 3,81 MB) šeit:
 
Uzraudzības grupas trešā sanāksme notika 2015. gada 19. novembrī Zvārdes pagasta pārvaldē, Striķos, Zvārdes pagastā, Saldus novadā.
 • Sanāksmes protokols šeit:
 • Valdas Baroniņas prezentācija (*.pdf 1,83 MB) šeit:
 
Uzraudzības grupas ceturtā sanāksme notika 2016. gada 18. februārī Saldus novada domē, Saldū
 • Sanāksmes protokols šeit:
 • Valdas Baroniņas prezentācija (*.pdf 2,41 MB) šeit:
 

Sabiedriskā apspriešana

2015. gada 17. decembrī plkst. 12.00 Striķos, Zvārdes pagasta pārvaldē notika dabas lieguma “Zvārde” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar plānu no 2015. gada 4. decembra var iepazīties:
 • Striķos, Zvārdes pagasta pārvaldes ēkā, bibliotēkā, darba dienās no 9-16;
 • Latvijas Dabas fonda mājas lapā www.ldf.lv sadaļā Jaunumi;
 • Dabas aizsardzības pārvaldes  mājas lapā:
Plāna izstrādātājs pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma ir nodibinājums Latvijas Dabas fonds (Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011, e-pasts: ldf@ldf.lv; tālr. 67830999, fakss 67830291).

 
Valdas Baroniņas prezentācija sabiedriskās apspriešanas sanāksmē (*.pdf 7,45 MB) šeit:
 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam "Zvārde" ir apstiprināts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu Nr. 72 2016. gada 23. martā
 
 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
 
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris