DAP
LAT  
  ENG  

Dabas liegums ZIEMUPE

Informācija par dabas liegumu "Ziemupe"atrodama šeit:
 
Pašvaldības teritorijas plānošanas dokumenti, kuros saskaņā ar projekta mērķi integrējams izstrādājamais dabas aizsardzības plāns: Pāvilostas novads
 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta* ietvaros 2015.gada februārī ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam „Ziemupe”.
Dabas aizsardzības plānu izstrādā nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” (Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011, http://www.ldf.lv), kontaktpersona: Baiba Strazdiņa, tālr. 67830999, plašāka informācija šeit:.
 
INFOGRAFIKA

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme

2015. gada 30. aprīlī Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.
Informācija par sanāksmi Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā šeit:
  • Protokols dabas lieguma "Ziemupe" dabas aizsardzības plāna uzsākšanas sanāksmei Pāvilostas novada Ziemupes Tautas namā 2015. gada 30. aprīlī (*.pdf 0,5 MB) šeit:
 Prezentācijas:
  • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūra un plāna iespējamā integrācija pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos", Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvalde (*.pdf 1,0 MB), atrodama šeit:
  • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam «Ziemupe»", Baiba Strazdiņa, Latvijas Dabas fonds (*.pdf 1,2 MB), atrodama šeit:

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa

Ir izveidota dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa, tās sastāvs šeit:
 
 
Uzraudzības grupas pirmā sanāksme notika 2015. gada 21. jūlijā plkst. 14.00 Vērgales tautas namā, Vērgales pag., Pāvilostas novadā
  • Sanāksmes protokols (*.pdf 460 KB) šeit:
  • Dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītājas Baibas Strazdiņas. Latvijas Dabas fonds, prezentācija šeit:
 
Uzraudzības grupas otrā sanāksme notika 2015. gada 13. novembrī Pāvilostas novada domē
  • Sanāksmes protokols šeit:
  • Baibas Strazdiņas prezentācija šeit:

Uzraudzības grupas trešā sanāksme notika 2016. gada 8. martā Pāvilostas novada domē

  • Sanāksmes protokols šeit:
  • Baibas Strazdiņas prezentācija šeit:
 
Uzraudzības grupas ceturtā un noslēdzošā sanāksme notiks 2016. gada 27. aprīlī Pāvilostas novada domē
 

Sabiedriskā apspriešana

2016. gada 29. martā plkst. 15.30 Vērgales tautas namā notika dabas lieguma “Ziemupe” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
 
  • Pārskats par sabiedrisko apspriešanu šeit:
 
 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
 
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris