DAP
LAT  
  ENG  

Dabas liegums UKRU GĀRŠA

Informācija par dabas liegumu "Ukru gārša" atrodama šeit:

Pašvaldības teritorijas plānošanas dokumenti, kuros saskaņā ar projekta mērķi integrējams izstrādājamais dabas aizsardzības plāns: Tērvetes novads, Auces novads
 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta* ietvaros 2015.gada februārī ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam „Ukru gārša”.
Dabas aizsardzības plānu izstrādā nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” (Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011, http://www.ldf.lv), kontaktpersona: Baiba Strazdiņa, tālr. 67830999, plašāka informācija šeit:
 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme

2015. gada 21. aprīlī Bukaišos, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā.
 
  • Protokols dabas lieguma "Ukru gārša" dabas aizsardzības plāna uzsākšanas sanāksmei Bukaišu pagasta pārvaldē 2015. gada 21. aprīlī (*.pdf 0,5 MB), atrodams šeit:
 INFOGRAFIKA

Prezentācijas:

  • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūra un plāna iespējamā integrācija pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos", Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvalde (*.pdf 1,0 MB), atrodama šeit:
  • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam «Ukru gārša»", Inese Gmizo-Lārmane, Valda Baroniņa, Latvijas Dabas fonds (*.pdf 2,85 MB), atrodama šeit:

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa

Ir izveidota dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa, tās sastāvs šeit:
 
 
2015. gada 23. jūlijā Bukaišu Tautas namā, Bukaišos, Tērvetes novadā, notika Uzraudzības grupas pirmā sanāksme. Tajā plāna izstrādātāji - Latvijas Dabas fonda pārstāvji - iepazīstināja ar līdz šim paveikto dabas aizsardzības plāna sagatavošanā. Sanāksmes protokols (*.pdf 1,6 MB) šeit:  
  • Valda Baroniņa stāstīja par Ukru gāršā veiktajiem dabas daudzveidības pētījumiem un inventarizācijām, kā arī ieskicēja plānojamos apsaimniekošanas pasākumus un funkcionālā zonējuma priekšlikumu, prezentācija (*.pdf 6,44 MB) šeit:
  • Aivars Petriņš, kurš pētījis Ukru gāršas dabas daudzveidību 30 gadu garumā, dalījās ar klātesošajiem savos šī gada putnu novērojumos, prezentācija (*.pdf 3,03 MB) šeit:
 
2015. gada 1. oktobrī Bukaišu Tautas namā, Bukaišos, Tērvetes novadā, notika Uzraudzības grupas otrā sanāksme.
 
  • Sanāksmes protokols (*.pdf 226 KB) šeit:
  • Valdas Baroniņas prezentācija (*.pdf 2,94 MB) šeit:
 
 
2015. gada 10. novembrī Bukaišu Tautas namā, Bukaišos, Tērvetes novadā, notika Uzraudzības grupas trešā sanāksme, informācija šeit:
 
  • Sanāksmes protokols (*.pdf 200 KB) šeit
 
2016. gada 18. februārī Bukaišu Tautas namā, Bukaišos, Tērvetes novadā, notika Uzraudzības grupas ceturtā sanāksme.
 
  • Sanāksmes protokols šeit:
  • Valdas Baroniņas prezentācija (*.pdf 3,35 MB) šeit:

Sabiedriskā apspriešana

 
Ceturtdien, 2015. gada 10. decembrī plkst. 12.00 Bukaišu tautas namā “Lidoņi” notika dabas lieguma “Ukru gārša” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
 
Dabas aizsardzības plāna materiāli pieejami šeit:
 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam "Ukru gārša" ir apstiprināts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu Nr. 72 2016. gada 23. martā
 
 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
 
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.
 
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris