DAP
LAT  
  ENG  

Dabas liegums PLUČU TĪRELIS

Informācija par dabas liegumu "Pluču tīrelis"atrodama šeit:
 
Pašvaldības teritorijas plānošanas dokumenti, kuros saskaņā ar projekta mērķi integrējams izstrādājamais dabas aizsardzības plāns - Ventspils novada teritorijas plānojums.
 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta* ietvaros 2015.gada februārī ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam „Pluču tīrelis”, kā arī dabas parkam „Abavas senleja”, dabas liegumiem „Maņģenes meži”, „Druviņu tīrelis” un „Nagļu un Ansiņu purvs”.
 
Dabas aizsardzības plānus izstrādā SIA „METRUM” (Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, tālr.678603011, www.metrum.lv), kontaktpersona: Ilze Circene, tālr.67860305. 


Dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme

Sanāksme notika 2015. gada 2. aprīlī  Zlēkās
 
  • Protokols dabas parka "Abavas senleja" un dabas liegumu "Nagļu un Ansiņu purvs", "Druviņu tīrelis" un "Pluču tīrelis" dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas sanāksmei Ventspils novada Zlēku pagasta pārvaldē 2015. gada 2. aprīlī (*.pdf 1,10 MB), atrodams šeit:
 
  • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūra un plāna iespējamā integrācija pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos", Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvalde (*.pdf 830 KB), atrodama šeit:
  • Prezentācijas "Dabas parka «ABAVAS SENLEJA» un dabas liegumu "Druviņu tīrelis", "Pluču tīrelis" un "Nagļu un Ansiņu purvs" dabas aizsardzības plānu uzsākšanas sanāksme" un  "Dabas parka «Abavas senleja» un dabas liegumu   "Druviņu tīrelis", "Pluču tīrelis" un "Nagļu un Ansiņu purvs" raksturojums un plānotie darbi sugu un biotopu izpētes jomā", Ilze Circene, Ilmārs Bodnieks, SIA  "Metrum" (*.pdf 2,83 MB), atrodama šeit:

 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa

Izveidota dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa, tās sastāvs šeit:

Dabas aizsardzības plāna izstrādes pirmā uzraudzības grupas sanāksme notika 2015.gada 16.jūnijā plkst. 12:00 Ventspils novada Zlēku pagasta kultūras namā ("Kultūras nams", Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils novads). Sanāksmes protokols šeit:
 
Otrā uzraudzības grupas sanāksme notika 2015. gada 30. oktobrī Zlēku pagasta kultūras namā
Sanāksmes protokols šeit:
 
Uzraudzības grupa 2015. gada 15. decembrī vienojas par dabas aizsardzības plāna nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
Protokols šeit:
 
Trešā un noslēdzošā uzraudzības grupas sanāksme notika 2016. gada 8. martā Zlēku pagasta kultūras namā
Protokols šeit:
 
 

Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

2016.gada 6.janvārī Ventspils novada Zlēku pagasta kultūras namā („Kultūras nams”, Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils novads) notiks dabas aizsardzības plānu laika periodam no 2016.-2028.gadam sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:
plkst.11.00 dabas liegumam „Nagļu un Ansiņu purvs”;
plkst.13.00 dabas liegumam „Druviņu tīrelis”;
plkst.14.30 dabas liegumam „Pluču tīrelis”.
Uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm aicināti visi interesenti!
Ar dabas aizsardzības plāniem no 2015.gada 29.decembra līdz 2016.gada 12.janvārim var iepazīties SIA  Metrum" mājas lapā:
Ar sabiedriskajai apspriešanai nodotajām plāna versijām var iepazīties arī klātienē Ventspils novada Zlēku pagasta pārvaldē (Zlēku ciems, Zlēku pag.,. Ventspils nov., LV-3617), Ventspils novada Usmas pagasta pārvaldē (Usma, „Auseklīši”, Usmas pag, Ventspils nov., LV-3619) un Ventspils novada Ugāles pagasta pārvaldē („Ugāles pagasta nams”, Ugāles ciems, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615).
Sniegt rakstiskus priekšlikumus iespējams, adresējot tos SIA „METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011 vai ilze.circene@metrum.lv laikā no 2015.gada 30.decembra līdz 2016.gada 12.janvārim.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ilzi Circeni, tālr.28323046, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv vai Ilmāru Bodnieku, tālr.26786191, e-pasts: ilmars.bodnieks@gmail.com.
 
Pārskats par sabiedrisko apspriešanu šeit:
 

Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam "Pluču tīrelis" ir apstiprināts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu Nr. 91 2016. gada 19. aprīlī.

 
 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris