DAP
LAT  
  ENG  

Dabas liegums PILSKALNES SIGULDIŅA

Informācija par dabas liegumu "Pilskalnes Siguldiņa"atrodama šeit:
 
Pašvaldības teritorijas plānošanas dokumenti, kuros saskaņā ar projekta mērķi integrējams izstrādājamais dabas aizsardzības plāns:  Ilūkstes novads
 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta* ietvaros 2014.gada oktobrī ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam „Pilskalnes Siguldiņa”.
 
Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. +371 67242411, http://www.environment.lv), kontaktpersona: Lūcija Kursīte, tālr. 26555264.
 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme

2014. gada 26. novembrī Pilskalnē
Sanāksmes protokols šeit:
 
INFOGRAFIKA

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa

 
Dabas aizsardzības pārvaldes 2014. gada 30. decembra
Rīkojums par uzraudzības grupas izveidošanu šeit:
 
 
Uzraudzības grupas pirmā sanāksme 2015. gada 2. februārī Pilskalnē.
Sanāksmes protokols šeit:
Ir sagatavota atskaite par dabas aizsardzības plāna izstrādes 1. etapā veiktajiem darbiem. Dokumentu var saņemt, rakstot uz e-pastu: daina.bojare@daba.gov.lv.
 
 
Uzraudzības grupas otrā sanāksme 2015. gada 23. septembrī Pilskalnē.
Sanāksmes protokols šeit:
 
Uzraudzības grupas trešā sanāksme 2015. gada 28. oktobrī Pilskalnē.
Sanāksmes protokols šeit:
Dabas aizsardzības plāns šeit:
 

Sabiedriskā apspriešana

 Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika Pilskalnē 2016. gada 12. janvārī. Sanāksmes protokols šeit:
 
Ar dabas aizsardzības plānu var iepazīties no 29.12.2015. līdz 12.01.2016. 
  • Ilūkstes novada pašvaldībā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā) darba laikā
  • Pilskalnes pagasta pārvaldē (Parka ielā 3, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā) darba laikā
  • SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekļa vietnē www.environment.lv.
Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 26.01.2016. uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010, vai faksu 67242466, vai e-pastu elle@environment.lv.
 
 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam "Pilskalnes Siguldiņa" ir apstiprināts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu Nr. 72 2016. gada 23. martā
 
 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
 
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris