DAP
LAT  
  ENG  

Dabas liegums MAŅĢENES MEŽI

Informācija par dabas liegumu "Maņģenes meži" atrodama šeit:
 
Pašvaldības teritorijas plānošanas dokuments, kurā saskaņā ar projekta mērķi integrējams izstrādājamais dabas aizsardzības plāns - Kuldīgas novada teritorijas plānojums.
 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta* ietvaros 2015.gada februārī ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam „Maņģenes meži”, kā arī dabas parkam „Abavas senleja”, dabas liegumiem „Druviņu tīrelis”, „Pluču tīrelis” un „Nagļu un Ansiņu purvs”.
 
Dabas aizsardzības plānus izstrādā SIA „METRUM” (Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, tālr.678603011, www.metrum.lv), kontaktpersona: Ilze Circene, tālr.67860305. 


Dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme

Sanāksme notika 2015. gada 2. aprīlī  Rendā 

  • Protokols dabas parka "Abavas senleja" un dabas lieguma "Maņģenes meži' dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmei Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldē 2015. gada 2. aprīlī (*.pdf 1,12 MB), atrodams šeit:

Prezentācijas un publikācijas:

  • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūra un plāna iespējamā integrācija pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos", Kristīne Vilciņa, Dabas aizsardzības pārvalde (*.pdf 830 KB), atrodama šeit:
  • Prezentācijas "DABAS PARKA «ABAVAS SENLEJA» un "Maņģenes meži" DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES UZSĀKŠANAS SANĀKSME" un  "Dabas parka «Abavas senleja» un dabas lieguma  Maņģenes meži" raksturojums un plānotie darbi sugu un biotopu izpētes jomā", Ilze Circene, Ilmārs Bodnieks, SIA  "Metrum" (*.pdf 2,64 MB), atrodama šeit:

 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa

Izveidota dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa, tās sastāvs šeit:
 
Dabas lieguma "Maņģenes meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes pirmā uzraudzības grupas sanāksme notika 2015.gada 18.jūnijā plkst.11.00 Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldē ("Vīgneri", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads), protokols šeit:

 
2015. gada 9. oktobrī Rendas pagasta pārvaldē notika dabas lieguma "Maņģenes meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes otrā uzraudzības grupas sanāksme.
  • Sanāksmes protokols (*.pdf 444 KB) šeit:
  • Ilmāra Bodnieka prezentācija (*.pdf 2,14 MB) šeit:
 
2015. gada 20. novembrī Rendas pagasta pārvaldē notika dabas lieguma "Maņģenes meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes trešā uzraudzības grupas sanāksme.  
  •  Sanāksmes protokols (*.pdf 600 KB) šeit:

 

Uzraudzības grupa 2015. gada 15. decembrī vienojas par dabas aizsardzības plāna nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
Protokols šeit:
 
 
Ceturtā un noslēdzošā uzraudzības grupas sanāksme notika 2016. gada 8. martā Kuldīgā
Protokols šeit:

 

Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

2016.gada 8.janvārī plkst.11.00 Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldē („Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads) notika dabas lieguma „Maņģenes meži” dabas aizsardzības plāna laika periodam no 2016.-2028.gadam sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
 
Pārskats par sabiedrisko apspriešanu šeit:
 
Ar dabas aizsardzības plānu no 2015.gada 30.decembra līdz 2016.gada 13.janvārim var iepazīties šeit.
 
Ar sabiedriskajai apspriešanai nodoto plāna versiju var iepazīties arī klātienē Kuldīgas novada Domē (Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301).
Sniegt rakstiskus priekšlikumus iespējams, adresējot tos SIA „METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011 vai ilze.circene@metrum.lv laikā no 2015.gada 29.decembra līdz 2016.gada 13.janvārim.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ilzi Circeni, tālr.28323046, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv vai Ilmāru Bodnieku, tālr.26786191, e-pasts: ilmars.bodnieks@gmail.com.
 
 
 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam "Maņģenes meži" ir apstiprināts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu Nr. 91 2016. gada 19. aprīlī.
 
 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
 
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.

 
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris