DAP
LAT  
  ENG  

Dabas liegums JAUNANNA

Informācija par dabas liegumu "Jaunanna"atrodama šeit:
 
Pašvaldības teritorijas plānošanas dokumenti, kuros saskaņā ar projekta mērķi integrējams izstrādājamais dabas aizsardzības plāns: Alūksnes novads
 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta* ietvaros 2015.gada februārī ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas liegumam „Jaunanna”.
Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. +371 67242411, http://www.environment.lv), kontaktpersona: Lūcija Kursīte, tālr. 26555264.
 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme

2015. gada 22. aprīlī Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā.
Informācija par sanāksmi Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā šeit:
 
  • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūra un plāna iespējamā integrācija pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos", Daina Bojāre, Dabas aizsardzības pārvalde (*.pdf 0,8 MB) šeit:
  • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam «Jaunanna»", Lūcija Kursīte, Anete Pošiva-Bunkovska, SIA  "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" (*.pdf 4,48 MB) šeit:

 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa

Ir izveidota dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa, tās sastāvs šeit:
 
Uzraudzības grupas pirmā sanāksme notika 2015. gada 23. jūlijā plkst. 15:00 Jaunannas pagasta pārvaldē („Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads).
Sanāksmē dabas aizsardzības plāna izstrādātājs (SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”) iepazīstināja ar sagatavoto plāna izstrādes 1. etapa atskaiti, kā arī notika diskusija par teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas jautājumiem.
Sanāksmes protokols (*.pdf 112 KB) šeit:
Prezentācija par plāna izstrādē paveikto (*.pdf 4,78 MB) šeit:
 
Uzraudzības grupas otrā sanāksme notika 2015. gada 14. oktobrī plkst. 14:00 Jaunannas pagasta pārvaldē
Sanāksmes protokols šeit:
Prezentācija šeit:
 
Uzraudzības grupas trešā sanāksme notika 2015. gada 26. novembrī plkst. 11:00 Jaunannas pagasta pārvaldē
Sanāksmes protokols šeit:
Prezentācija šeit:
 
 

Sabiedriskā apspriešana

 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2016. gada 22.janvārī. plkst. 14:00
Jaunannas tautas nama Lielajā zāle, Jaunannā, Alūksnes nov.
Sanāksmes protokols šeit:
 
 
Ar dabas aizsardzības plānu no 11.01.2016. var iepazīties:
  • Jaunannas pagasta pārvaldē („Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads) darba laikā;
  • tīmekļa vietnē www.aluksne.lv;
  • izstrādātāja tīmekļa vietnē www.environment.lv
Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 01.02.2016. uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010, vai faksu 67242466, vai e-pastu elle@environment.lv.
 
 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam "Jaunanna" ir apstiprināts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu Nr. 72 2016. gada 23. martā
 
 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
 
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.
 
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris