DAP
LAT  
  ENG  

Dabas liegums ANCES PURVI un MEŽI

Informācija par dabas liegumu "Ances purvi un meži" un 2007. gadā izstrādātātais dabas aizsardzības plāns atrodams šeit:
 
Pašvaldības teritorijas plānošanas dokuments, kurā saskaņā ar projekta mērķi integrējams izstrādājamais dabas aizsardzības plāns - Ventspils novada teritorijas plānojums.
 
2014. gada 27. novembrī Ancē notika dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme, sanāksmes protokols šeit:
 
 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa

 
2014. gada 30. decembrī ir izveidota dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa, Dabas aizsardzības pārvaldes rīkojums šeit:
 
2015. gada 2. februārī Ancē notika uzraudzības grupas pirmā sanāksme, sanāksmes protokols šeit:
 
2015. gada 16. oktobrī Ancē notika uzraudzības grupas otrā sanāksme, sanāksmes protokols šeit:
 
2015. gada 11. novembrī Ancē notika uzraudzības grupas trešā sanāksme, sanāksmes protokols šeit:
Sandras Ikaunieces prezentācija šeit:
 
2016. gada 23. februārī Ancē notika uzraudzības grupas ceturtā sanāksme.
 Sandras Ikaunieces prezentācija šeit:
 
2016. gada 18. aprīlī Ancē notika uzraudzības grupas piektā  un noslēdzošā sanāksme.
Sanāksmes protokols šeit:
 

Sabiedriskā apspriešana

 
2015.gada 18.decembrī plkst. 13:00 Ances pagasta Kultūras nama Mazajā zālē („Ausmas”, Ance, Ventspils novada Ances pagasts) notika dabas lieguma „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna laika periodam no 2016.-2028.gadam sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
Pārskats par sabiedrisko apspriešanu pieejams šeit:

2016.gada 11. martā plkst. 13:00 Ances pagasta Kultūras nama Mazajā zālē („Ausmas”, Ance, Ventspils novada Ances pagasts) notiks dabas lieguma „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna laika periodam no 2016.-2028.gadam atkārtota sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
Ar plānu no 2016. gada 26. februāra līdz 16. martam var iepazīties:
  • Ances pagasta pārvaldē („Ausmas”, Ance, Ventspils novada Ances pagasts),
  • Tārgales pagasta pārvaldē ("Dzintarkalni", Tārgales ciems, Tārgales pagasts, Ventspils novads),
  • Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv,
  • SIA „METRUM” tīmekļa vietnē www.metrum.lv.
Sniegt rakstiskus priekšlikumus iespējams, adresējot tos SIA „METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011 vai ilze.circene@metrum.lv laikā no 2016.gada 26. februāra līdz 16. martam.
 
Pārskats par sabiedrisko apspriešanu pieejams šeit:
 
 

 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
 
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris