DAP
LAT  
  ENG  

Aizsargājamo ainavu apvidus AUGŠZEME

Informācija par aizsargājamo ainavu apvidu "Augšzeme"atrodama šeit:
 
Pašvaldības teritorijas plānošanas dokumenti, kuros saskaņā ar projekta mērķi integrējams izstrādājamais dabas aizsardzības plāns: Daugavpils novads, Ilūkstes novads
 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta* ietvaros 2014.gada oktobrī ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes aizsargājamo ainavu apvidum „Augšzeme”.
 
Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. +371 67242411, http://www.environment.lv), kontaktpersona: Lūcija Kursīte, tālr. 26555264.
 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme

2014. gada 26. novembrī Daugavpilī
Sanāksmes protokols šeit:
INFOGRAFIKA

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa

Dabas aizsardzības pārvaldes 2014. gada 30. decembra
Rīkojums par uzraudzības grupas izveidošanu šeit:
 
Uzraudzības grupas pirmā sanāksme 2015. gada 25. februārī Daugavpilī
Sanāksmes protokols šeit:
Ir sagatavota atskaite par dabas aizsardzības plāna izstrādes 1. etapā veiktajiem darbiem un ainavu struktūrplāns. Dokumentu var saņemt, rakstot uz e-pastu: daina.bojare@daba.gov.lv.
 
Uzraudzības grupas otrā sanāksme 2015. gada 23. septembrī Daugavpilī
Sanāksmes protokols šeit:
 
Uzraudzības grupas trešā sanāksme 2015. gada 28. oktobrī Daugavpilī
Sanāksmes protokols šeit:
 

Sabiedriskā apspriešana

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notika 2015. gada 27. novembrī Medumos un Daugavpilī.

Ar dabas aizsardzības plānu var iepazīties šeit:

 
Dabas aizsardzības plāns aizsargājamo ainavu apvidum "Augšzeme" ir apstiprināts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu Nr. 80  2016. gada 4. aprīlī.
 
 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
 
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.
 
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris