DAP
LAT  
  ENG  

Jaunumi


2016-05-03
Noslēdzies projekts “Integrētie plānojumi”
2016. gada 28.-29. aprīlī ar noslēguma konferenci noslēdzies projekts "Integrētie plānojumi"

2016-04-27
Tikšanās ar 15 pašvaldībām par dabas aizsardzības plānu prasību integrēšanu teritorijas attīstības plānošanas dokumentos
2016. gada I ceturksnī notikušas 15 tikšanās ar projektā iesaistītajām pašvaldībām par dabas aizsardzības plānu prasību integrēšanu teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.

2016-04-25
Sagatavota koncepcija un vadlīnijas par plānu integrēšanu
Pabeigta koncepcijas un vadlīniju par dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānošanas dokumentu sasaisti sagatavošana

2016-03-18
Aicinām piedalīties dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē!
Sanāksme notiks šī gada 30. martā plkst. 17.30 Nīcas kultūras nama skatītāju zālē.

2016-03-17
Aicinām piedalīties dabas lieguma “Ziemupe” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē!
Sanāksme notiks šī gada 29. martā plkst. 15.30 Vērgales tautas namā.

2016-03-16
Lielākā daļa pašvaldību atbalsta dabas aizsardzības plānu izstrādi
Noslēgumam tuvojas dabas aizsardzības plānu izstrāde 15 īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām.

2016-02-26
Aicinām piedalīties dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna sabiedriskajā apspriešanā!
Dabas liegumam “Ances purvi un meži” ir izstrādāts un atkārtotai sabiedriskajai apspriešanai nodots dabas aizsardzības plāns. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 11. martā plkst.13:00 Ancē.

2016-02-22
Aicinām uz semināriem par dabas aizsardzības plānošanas procesa pilnveidošanu un sasaisti ar pašvaldību plānošanas dokumentiem
Izstrādātas vadlīnijas plānošanas procesa pilnveidošana un sasaiste ar pašvaldību teritorijas attīstības plānošanu.

2016-02-05
Notikusi sanāksme - diskusija par dabas aizsardzības plāna risinājumiem dabas parkā “Abavas senleja”
Kuldīgā notikusi sanāksme-diskusija par dabas aizsardzības plāna risinājumiem dabas parkā “Abavas senleja”, kur Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji tikās ar Kuldīgas novada pašvaldības un AS "Latvijas Valsts meži" pārstāvjiem

2015-12-11
Noticis projekta publicitātes seminārs "Kā padarīt dabas aizsardzības plānu juridiski saistošu?"
2015. gada 9. decembrī Rīgā aizvadīts seminārs, kurā prezentēti un diskutēti dabas aizsardzības plānu izstrādes aktuālie jautājumi un nākotnes perspektīvas.

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris